Драг Упа!

Вака го започна своето писание на ФБ актерот Роберт Ристов

Драг Упа!

Ме запрепасти веста… Пред само 2-3 седмици, ни доаѓаше на нелоку проби по ред, за филмот Кино Љубов. Беше еден редок уметник со истенчен вкус за филмот и театарот, кој целосно се предаваше на професиjата, дури и во моментите кога не играше туку филмот/театарот го воспримаше. По една од пробите водевме една долга и убава дискусија, во која се што зборуваше го зборуваше со една таква енергија, жар и страст, што неможев а да не ти се восхитувам на тоа колку прекрасен, несебичен и искрен уметник си. По таквите комуникации со луѓето како тебе, ми се засилува вербата во уметноста, а љубовта и потребата да се трага, копа подлабоко и доусоврши ликот / делото, се засилува на ниво на главен животен приоритет во деновите на креација.

Чест ми е што те познавав, прекрасен човеку!

Жал ми е што прерано занинуваш!

Светол ти пат!