Снешка Конеска Руси да ја напише домашната порака за денот на театарот

Светски ден на театарот! Цеститки до сите насхи театарски уметници, но И до оние работници без кои театарскиот чин е незамислив, а не се експонирани И не се малку! ИТИ- Унесцо – Мк , годинава ја избра Снешка Конеска Руси да ја напише домашната порака за денот. Повелете!