TЕАТАРОТ КАКО МАСОВНА И ЕЛИТНА КУЛТУРА

 

Тихомир Стојановски

Според моето мислење, сега и овде се отвора сосема ново толкување на зборот ТЕА – АТАР. Можеби со вистинската духовна длабочина.

И како во старите адети и таинства на крајот на оваа глава.

“Од мене текстот со песна и Дионисова веселба, од Бога здравје…” – како што запишал Стефан Берковиќ во песната за “Александар Македонски” од нашите предедовци. Но, тоа е веќе следната глава за театарот и народната култура. Велми… напред…