Книгата есеи ,,Децата на Мнемосина” на Ацо Гогов


,,Децата на Мнемосина” на Ацо Гогов

Книгата есеи ,,Децата на Мнемосина” на Ацо Гогов се појави оваа година, 2019 година.

Во неа хронолошки е прикажан репертоарот на Струмичкиот театар во период од четири години – од јануари 2015 година до декември 2018 година и тоа преку есејот, белешката, записот.


Ацо Гогов

Книгава содржи вкупно 20 текстови, кои се записи за дваесетте театарски премиери кои се случиле во четиригодишниот период. Есеите немаат амбиција да бидат критички вреднувања на претставите, туку сакаат да бидат само мали шарки за вечноста. еден поглед ,,одвнатре” на тоа што се нарекува процес на создавање на една театарска претстава. Издавач е НУЦК ,,Антон Панов” од Струмица.