ЗБОГУВАЊЕ?!


НЕ, НЕ ПРИФАЌАМ ЗБОГУВАЊЕ,
ИМАМЕ УШТЕ ЗА ЗБОРУВАЊЕ, 
ЧЕКАЈ МЕ, ПРЕД КОНЕЧНОТО ПРОСТУВАЊЕ!

НА ПРЕКРАСНАТА ДРУШКА БИЛЈАНА БЕЛИЧАНЕЦ

Борче Грозданов