ITI – Macedonian Center of International Theatre Institute‎Програма за Светскиот ден на театарот – 27 март 2019

Модератор на програмата по повод Светскиот ден на театарот – 27 март 2019: Сашо Огненовски – писател, поет, актер, режисер.

Во рамките на програмата по повод Светскиот ден на театарот 27 март 2019: Претставување на работата на Театар Чекори; 45 години активно театарско делување: „Естетика во различен контекст“ – Маја Ѓурчевска, актерка и режисерка Театар Чекори.

Гостин на програмата по повод Светскиот ден на театарот 27 март 2019 – Стефан Марковски – уредник, писател, поет – „Современост – печат на македонската книжевна и уметничка традиција“

Гости на програмата за Светскиот ден на театарот 27 март 2019: Јасмина Билаловиќ – менаџер на Медиас Артес од Охрид, актерка во НУ Театар Охрид.

Гости на програмата по повод Светскиот ден на театарот, 27 март 2019 : Дарија Андовска – композитор, професор ФМУ и ФДУ Скопје – „Функцијата композитор во театар” Македонскиот центар на ИТИ/ПРОДУКЦИЈА организира културна програма за Светскиот ден на театарот – 27 март 2019 (среда) во просториите на ЕУ Инфо Центар-Скопје.

Програма:

19ч – 19.10ч, Воведен збор/Воведно отварање (Иванка Апостолова – Раководител на Македонскиот центар на ИТИ; визуелен драматург)
19.10ч – 19.15ч, Читање на светската порака по повод 27 март со кратко претставување на авторот Carlos CELDRAN, Cuba – театарски режисер (Чита: Сашо Огненовски – актер, автор-писател, поет)
19.15ч – 19.20ч, Читање на македонската пораката по повод 27 март со кратко претставување на авторот (Чита: Југослав Петровски – автор)
19.20ч – 19.50ч, Разговор со македонскиот автор на пораката за
современиот македонски театар во однос на светските случувања (автор: Југослав Петровски, модератор: Сашо Огненовски)
19.50ч – 21.30ч, Сесија на кратки професионални претставувања на членовите и соработниците на Македонскиот центар на ИТИ:
– Претставување: „Функцијата композитор во театар” (Дарија Андовска – композитор, професор ФМУ и ФДУ Скопје)
– Претставување: „Современост – печат на македонската книжевна и уметничка традиција“ (Стефан Марковски – уредник, писател, поет)
– Претставување на Јасмина Билаловиќ – менаџер на Медиас Артес од Охрид, актерка Театар Охрид
– Претставување на работата на Театар Чекори; 45 години активно театарско делување – „Естетика во различен контекст“ (Маја Ѓурчевска – актерка и режисерка Театар Чекори)
– Сесија на прашања и одговори

Иницијатори и организатори: Македонскиот центар на ИТИ/ПРОДУКЦИЈА
Партнери: ЕУ Инфо Центар – Скопје