TЕАТАРОТ КАКО МАСОВНА И ЕЛИТНА КУЛТУРА

 

Тихомир Стојановски

 

“… младиот Бог (мисли на Дионис) се појавува облечен во седум овчи кожи… носи тирс борова шишарка (симбол на вечност од атиката) и со тајфата на средсело денес (некогаш во агората) ја игра сцената на оплодувањето на Големата мајка Божица и раѓањето на волкот ( Загреј, Дионис), неговата смрт и вдахнување на новиот живот (имитативен театар)… секако и отпретување на три волнени нишки над вода што тече (култ кон вода)… кукли на жени со фалус (куклен театар)… жртвување на бик (присутно во антиката) на денот на Свети Константин и Елена, тригодишен бик, како што посочуваат химни од Орфеј и Дионис се дели обвиткан во дабови лисја како сирово месо… Кукеровиот ден се случува помеѓу 5 и 15 сечко (февруари, кога малата Дионисија во антиката била на македонско тло). 74