Главна статија: „Трагедиите на Шекспир“.

Трагедии

 

превод Миле Петрески