МОНКЛ

професор Христо Петрески

ЗА РАСКАЖУВАЊЕТО, ПАТУВАЊЕТО И СОНУВАЊЕТО

Мал есеј за животот, книжевноста, театарот, филмот…

3.

Сеедно дали е раскажувањето илузија или стварност, тоа е животопис, единствен и неповторлив запис, како што се линиите на дланките, или брчките на челото, но во секој случај – тоа е ракописот на срцето, кое чука од буква до буква, остава неизбришливи траги во и меѓу редовите, за ние или некој друг потоа да се обиде да го прочита и дешифрира тоа – (не)напишаното.

Расказот е човек кој знае убаво да раскажува.

А убавината е во уверливоста,  во доживеаноста,  во искреноста, во доловувањето на она што сите го гледаат, а само еден го забележува!