НЕСРИН ТАИР, АКТЕРКА

Во прво лице

“ Ла вита е бела”

1. ЗА СЕБЕ: Сéуште раскопувам по душичката, се спознавам себе.

2. . ЗА ЉУБОВТА: Бесконечна.

3. ЗА ЖИВОТОТ: “ Ла вита е бела” .

4. ЗА ТЕАТАРОТ: Го дишам.

5. ЗА ДОБРОТО: Нека метастазира.

6. ЗА ЗЛОТО: Игнор.

7. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ: Да се живи и здрави.

– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ?: Вечни.

8. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ : Не ја поимам.

9. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА: Се навлеков.

10. ЗА КОЛЕГИТЕ: Нé има секакви.

11. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ: Сонувам.

12. ЗА ИДЕЈАТА: Непресушна.

13. ЗА СОНОТ : Не сакам да се разбудам.

14. ЗА ЈАВЕТО: Сон во сон.

15. ЗА ВИНОТО: Бело, питко.

16. ЗА СЕМЕЈСТВОТО: Љубов ми се.

17. ЗА КРАЈ: После секој крај, доаѓа Почеток.