ТЕАТАР

Празник ,на нашиот храм,на театарот…на само неколку дена пред премиера единствено што ми поминува низ глава се зборовите на овој филозоф…раскош се нашите проби,нашите живеења,нашите приказни од секоја изведба…она што останува е нашата љубов кон раскошот наречен

“Уметноста е секогаш сомнителна затоа што таа ја размрдува удобноста на етаблираниот смисол,затоа што истовремено е многу скапа но и бесплатна и затоа што ова наше општество сеуште нема поим што мисли за сиот раскош што го нуди театарот .”
Roland Barthes