Димитар Ѓорѓиевски – актер

 

Во прво лице 

Фрлете ги партиските книшки

 ЗА СЕБЕ   Кога како.

ЗА ЉУБОВТА:   Ја прифаќам во многу различни форми. Се обидувам и да ја давам. Зборот е преексплоатиран.

ЗА ЖИВОТОТ: Секој да си го живее како што му чини.

ЗА ТЕАТАРОТ: Најчесто досадно за гледање. Супер за играње.

ЗА ДОБРОТО Се најдобро.

ЗА ЗЛОТО  Не сум сигурен дека постои како формата од приказните. Мислам дека се работи за деформации и лошо воспитување.

ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ Не можам да се сетам на ниеден во моментов. Ако се препознае некој, нека ми јави, ќе се договориме.

 – А, ПРИЈАТЕЛИТЕ?   Голем поздрав.

ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ:  Ако човек добро размисли, неизбежна е и ја има насекаде, сакале ние да си признаеме или не.

ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА: Интересно изгледа на светлина од рефлектор.

ЗА КОЛЕГИТЕ: Неизбежен дел од театарот. За среќа.

ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ: Па има еден куп.

ЗА ИДЕЈАТА:  Немам идеја.

ЗА СОНОТ: Понекогаш дава добри идеи.

ЗА ЈАВЕТО: Исто така.

ЗА ВИНОТО: Исто така.

ЗА СЕМЕЈСТВОТО: Убава работа.

ЗА КРАЈ: Фрлете ги партиските книшки.