Пиесите “ Волшебен компас “ и на српски јазик

 

Новата книга на Сашо Огненовски  “ Волшебен компас “ е преведена и на српски јазик. Книгата содржи детски пиеси, кои ќе бидат поблиску до малите и големите читатели на српски јазик.

“ Моите детски писеи ги издаде во книга, издавачката куќа “ Алма “ од Белград “ – ни рече Огненовски