Столе МИЦОВ актер

 

Во прво лице

ДОБРОТО – РЕТКОСТ ВО ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ

 1. ЗА СЕБЕ

Прво и најтешко прашање, на кое, за жал, не знам како да одговорам.

2 . ЗА ЉУБОВТА:

            Магија, без која животот е незамислив.  

 1. ЗА ЖИВОТОТ:

            Игра која се игра само еднаш.

 1. ЗА ТЕАТАРОТ:

            Начин на живот.

 1. ЗА ДОБРОТО

            Реткост во последно време.

 1. ЗА ЗЛОТО

            Ако не постои злото, нема да постои ни доброто.

 1. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ

            Те мотивираат да бидеш подобар човек.

 – А, ПРИЈАТЕЛИТЕ?

            Луѓе без кои животот би бил без поента.

 1. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ

            На некои им е професионална деформација, а на други начин на живот.

 1. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА

            Неподнослива, ако си алергичен на прашина. J

 1. ЗА КОЛЕГИТЕ

            Семејство.

 1. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ

            Едвај чекам да се запознаеме.

12 . ЗА ИДЕЈАТА

            Секој почеток е резултат на добра идеја.

 1. ЗА СОНОТ

            Мотивација да истраеме до крај.

 1. ЗА ЈАВЕТО

            Малку посурово од сонот.

 1. ЗА ВИНОТО

            In vino veritas.

 1. ЗА СЕМЕЈСТВОТО

            Сиот мој свет.

 1. ЗА КРАЈ

            …