Никола Настоски – актер

 

Прво лице
Не признавам крај… 

1.ЗА СЕБЕ – Исполнет, среќен, забавен
2 . ЗА ЉУБОВТА: Моја си е, не ви ја давам
3. ЗА ЖИВОТОТ: Простор за истражување
4. ЗА ТЕАТАРОТ:  Со непореклива потреба за промена
5. ЗА ДОБРОТО – Ех, да беше насекаде и во секого
6. ЗА ЗЛОТО – го сметам за непотребно, а воедно и неразбирливо
7. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ – колку што јас знам, немам непријатели
– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ? А пријатели имам многу и насекаде по светот, сите ги сакам и сите ми фалат
8. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ – залудно трошење на талентот
9. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА – алергичен на неа, а сепак ја сакам, па видете вие, сега, каква е таа упорност
10. ЗА КОЛЕГИТЕ – кога би биле покритички настроени, театарот би бил поубав
11. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ – има време
12 . ЗА ИДЕЈАТА – Добро е да ја има
13. ЗА СОНОТ – местото каде си ја пронајдувам идејата
14. ЗА ЈАВЕТО – какво е такво е, мое си е
15. ЗА ВИНОТО – преферирам бело
16. ЗА СЕМЕЈСТВОТО – така ја научив љубовта
17. ЗА КРАЈ – не признавам крај, само привремен стоп и одиме понатаму.