Тања Мицков актерка

Во прво лице

ЉУБОВТА – Единствената реалност

1. ЗА СЕБЕ   -Војна и Мир.

2 . ЗА ЉУБОВТА: Единствената реалност.

3. ЗА ЖИВОТОТ: Никогаш не се предавај.Ни-ко-гаш!

4. ЗА ТЕАТАРОТ: Моментална амнезија од се што те кочи,врзува,зауздува.

5. ЗА ДОБРОТО – Се разместува целата вселена,имај верба,насмевни се и подај рака.

6. ЗА ЗЛОТО    – Нема оправдување.

7. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ     – Постигни ги мечтите.

– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ?  -Ги гушкам родителите.

8. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ – Не ми треба диоптер.

9. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА   -Здраво е да се конзумира редовно.

10. ЗА КОЛЕГИТЕ   -Има и такви на коишто да не им се допагаш е просто должност,за останатите само добро.

11. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ  -Трпение.

12 . ЗА ИДЕЈАТА   -Ум.

13. ЗА СОНОТ   -Најбрзата утеха.

14. ЗА ЈАВЕТО    -Да сонуваме заедно.

15. ЗА ВИНОТО    -Пиј го со пријатели.

16. ЗА СЕМЕЈСТВОТО    -Се!

17. ЗА КРАЈ    -Нова книга,нов лист,нов почеток..

Teатар

 

Театар ((lat. theatrum < grč. ϑέατρον: театар), театар, институција каде што се одржуваат претстави што се однесуваат на сценската уметност.

Неопходни елементи без кои не може да има театарска претстава се:

 • глумец/и
 • сцена – сценаријо
 • публика

Класичната поделба на театарските форми е поделена на:

 • Драма (комедија, трагедија и драмска драма)
 • Опера
 • Балет

Модерние поделби се нешто пофлексибилни, па под главните театарски форми обично подразбираат:

 • Драмски театар (базиран на драмски текст)
 • Играчки театар (драмски театар, модерни драмски театар, балет)
 • Музички театар (музички, исто така опера и операта)
 • Куклен театар (анимација на кукла или други предмети)

Народно, богатството и разновидноста на театарските форми и традиции, како европски и неевропски, денес нуди огромен број на форми, стилови и разновидни театарски форми, нивни мешавини и хибриди.

Поврзете се

 • Парче (театар)
 • Театарoт по држави
 • Листа на глумци
 • Листа на режија
 • Историја на театарот