Васил Зафирчев – актер

 

Во прво лице

 ЖИВОТОТ Е СОН

 1. ЗА СЕБЕ: Скромен и едноставен, чесен и одговорен.

2 . ЗА ЉУБОВТА: Љубовта е патот до нас самите, до нашето најубаво и највозвишено јас. Таа е Бог внатре во нас.

 1. ЗА ЖИВОТОТ: Животот е сон.
 2. ЗА ТЕАТАРОТ: Мое уточиште и мој дом. Место на кое се чуствувам докрај слободен и свој.
 3. ЗА ДОБРОТО: Доброто носи добро. И секое добро со добро се враќа. Оти доброто се множи и размножува.
 4. ЗА ЗЛОТО: Отсуство на добро, недостиг на љубов, светлина и убавина.
 5. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ: Им сакам љубов, за да го најдат мирот.

 – А, ПРИЈАТЕЛИТЕ?: Тие се моето огледало.

 1. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ: Животот не е театар.
 2. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА: Заразна е.
 3. ЗА КОЛЕГИТЕ: Моето театарско семејство.
 4. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ: Го чекаат своето време.

12 . ЗА ИДЕЈАТА: Апсолутна, вечна и неповторлива.

 1. ЗА СОНОТ: Сонот треба да се сонува со отворени очи.
 2. ЗА ЈАВЕТО: Јавето станува јаве, кога човек престанал да го сонува својот Сон.
 3. ЗА ВИНОТО: Во него е вистината, но и храната на Боговите.
 4. ЗА СЕМЕЈСТВОТО: Местото од кое тргнувам и секогаш одново се враќам.
 5. ЗА ТАНЦОТ И ШАНСОНИТЕ: Мојата втора љубов, мојата друга животна страст.
 6. ЗА КРАЈ: Крајот е нов почеток.