Петар Милошевски актер

 

Во прво лице

КОЛГИТЕ ГИ ГАЛАМ…

 1. ЗА СЕБЕ: Трагач, сонувач.

2 . ЗА ЉУБОВТА:        Ја има.

 1. ЗА ЖИВОТОТ: Го живеам.
 2. ЗА ТЕАТАРОТ: Го мечтаам.
 3. ЗА ДОБРОТО: Го носам.
 4. ЗА ЗЛОТО: Го чувствувам
 5. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ: Ги поздравувам.
 6. А, ПРИЈАТЕЛИТЕ? Ги бакнувам.
 7. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ: Ја пренебрегнувам.
 8. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА: Ја дишам.
 9. ЗА КОЛЕГИТЕ: Ги галам.
 10. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ: Ги одигрувам.

13 . ЗА ИДЕЈАТА:        Ме обзема.

 1. ЗА СОНОТ: Ме прегрнува.
 2. ЗА ЈАВЕТО: Ме сонува.
 3. ЗА ВИНОТО: Ме озарува.
 4. ЗА СЕМЕЈСТВОТО: Ме усреќува
 5. ЗА ЛОНДОН: Се надминуваме.
 6. ЗА КРАЈ: Да се имаме.