ШТО СЕГА? посветено – Џемаил Максут

ШТО СЕГА?

Завесата се дигна,
спреми се.
Стави си ја маската,
соживеј се со улогата,
диши,
играј!
Завесата се спушта.
Бурни овации.
Маските паѓаат,
темнина,
празнина…
ШТО СЕГА?

од Осло една песна на поетесата
Рабиа Фета од книгата ‘ТЕАТАРОТ‘
посветена на Џемаил Максут

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *