Драгана Костадиновска akтерka

 

 

Во прво лице

 
ЖИВОТОТ НЕМА РЕПРИЗА

1. ЗА СЕБЕ – Постојано откривам интересни нешта.
2 . ЗА ЉУБОВТА – Силно чувство, но вредно ми е и сакам кога се покажува практично, опипливо, со постапки.
3. ЗА ЖИВОТОТ: Еден е, нема реприза.
4. ЗА ТЕАТАРОТ: Бесконечност.
5. ЗА ДОБРОТО – Чувство на благососотојба.
6. ЗА ЗЛОТО – Незибежно е, составен дел од животот, едноставно треба да се препознае, и по можност да се одмине.
7. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ – Предизвик или искушение кои треба да се прифатат.
– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ? – Радост, игра, детство, забава, емпатија, недоразбирање, поддршка.
8. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ – All the world’s a stage… Секој од нас си земал некаква улога, свесно или не.
9. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА – Со време едноставно ја навикнуваш.
10. ЗА КОЛЕГИТЕ – Секој различен, посебен и вреден на свој начин.
11. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ – Ги живеам и знам само za одиграните и тие што допрва ќе дојдат. Се друго нема значење.
12 . ЗА ИДЕЈАТА – Задоволството е големо кога ќе се спроведе во пракса.
13. ЗА СОНОТ – Понекогаш е пријатен, понекогаш кошмар, понекогаш се остварува понекогаш не, сепак без да сонува, мислам, никој не може.
14. ЗА ЈАВЕТО – Се обидувам секој миг целосно да го вкусам и доживеам.
15. ЗА ВИНОТО – Пиј вино, не престануваат со вртење небесата
Секој живот ќе помине што е на земјата
Седни на ливада и полека вино испивај
Пред и од твојот гроб да изникне тревата
О. Хајјам
16. ЗА СЕМЕЈСТВОТО- Семејството не се одбира, и ниту едно не е совршено како на филм. Умешноста е во тоа да се зачува во него слогата и почитта, да се продлабочува квалитетот на комнукицијата и разбирањето меѓу членовите, а од таму ќе дојдат и поддршката и сигурноста кои тоа ги нуди.
17. ЗА КРАЈ – Крајот е без исклучок неизбежен.