Тина Трпкоска актерка

 

Во прво лице

 

СЦЕНСКАТА ПРАШИНА – Сака да глуми

 

1. ЗА СЕБЕ Ми се лета!
2 . ЗА ЉУБОВТА Крилја!
3. ЗА ЖИВОТОТ Скок!
4. ЗА ТЕАТАРОТ Уште!
5. ЗА ДОБРОТО Замолкнуваш. Го примаш. Потоа го пушташ кај друг…
6. ЗА ЗЛОТО Пати за внимание
7. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ Паричката за Бадник
– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ? Ѕвезди
8. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ Пливање во жива кал
9. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА Сака да глуми!
10. ЗА КОЛЕГИТЕ Ги ширам рацете – за прегратка и аплауз
11. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ Затоа сум тука!
12 . ЗА ИДЕЈАТА Паѓам на добра провокација!
13. ЗА СОНОТ И свирам и диригирам!
14. ЗА ЈАВЕТО Понуда што не се одбива!
15. ЗА ВИНОТО Coffee keeps me going until it’s time for wine
16. ЗА СЕМЕЈСТВОТО Џиновски души. Од сè срце благодарам!
17. ЗА КРАЈ Едвај врзувам крај со крај!