Александра Михајловска – актерка

 

Во прво лице

ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ не е мој стил

1. ЗА СЕБЕ    доследност.
2 . ЗА ЉУБОВТА    треба храбост. Многу храброст. И отворено срце.
3. ЗА ЖИВОТОТ    исто така.
4. ЗА ТЕАТАРОТ    сѐ.
5. ЗА ДОБРОТО    длабок поклон
6. ЗА ЗЛОТО        со добро
7. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ    ништо
– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ?    Благодарност и љубов
8. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ   не е мој стил
9. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА и магија и алергија
10. ЗА КОЛЕГИТЕ      второ семејство
11. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ    сеуште е рано
12 . ЗА ИДЕЈАТА     е важно да нѐ движи
13. ЗА СОНОТ     нѐ штити од јавето
14. ЗА ЈАВЕТО     нѐ буди и враќа на земја
15. ЗА ВИНОТО    сум експерт
16. ЗА СЕМЕЈСТВОТО    нај најголемата сила и поддршка
17. ЗА КРАЈ – The end is where we start from ( T.S. Eliot )