Емилија Мицевска – актерка во Драмски театар

 

 

Во прво лице

 

ЖИВОТОТ- Бакнеж.

 

 

 1. ЗА СЕБЕ. Човек.

2 . ЗА ЉУБОВТА:  Дом.

 1.  ЗА ЖИВОТОТ: Бакнеж.
 2. ЗА ТЕАТАРОТ:  – Живеам.
 3. ЗА ДОБРОТО:  Нега.
 4. ЗА ЗЛОТО: Клоца
 5. ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ: Време.

– А, ПРИЈАТЕЛИТЕ? Вечни.

 1. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ : Корист.
 2. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА: Плакнење
 3. ЗА КОЛЕГИТЕ: Учители
 4. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ: Растам.

12 . ЗА ИДЕЈАТА: Клуч

 1.  ЗА СОНОТ: Храброст.
 2. ЗА ЈАВЕТО: Смрди
 3. ЗА ВИНОТО: Вистина.
 4. ЗА СЕМЕЈСТВОТО: Се.

17. ЗА КРАЈ. Не постои.