Симона Тоскиќ – продуцент

 

Наши!!!

Пријатели, вие секогаш ја имате нашата поддршка.

Многу ни е мило што се решивте на ваков чекор, нешто убаво. Ние, секако соучествуваме со што сте решиле да направите, од проста причина што веруваме во вас. Потребата за театар е храна за сите. А вие сте секогаш оригинални, во своето пишување совршени. Творци, инспирација за многу надежни и сегашни творци. Затоа се радуваме што сте такви, што постоитеза сите нас и идните генераци.

Ако нашето отсуство ви значи нешто, тогаш вашето присуство мене ми значи многу повеќе.
Само што ве (по)зна(ва)м.

Е, така! од срце
Многу прегратки
Симона Тоскиќ НТ Куманово