проф. д-р.Тихомир Стојановски

 

Наше театарче, убав поттик за театарот да фати чекор во интернет културата… да биде достапен сега и овде преку интернет врската поздрав и благослови…
проф. д-р.Тихомир Стојановски