Во прво лице – Селпин Керим

 

Во прво лице

Селпин Керим

 Благодарност до непријателите

1. За себе:   Не зборувам за себе, другите зборуваат

2. За љубовта:    Двигателна сила

3. За животот:    Никогаш не знаеш што те чека

4. За театарот:     Верба

5. За доброто:     Вечна борба со злото

6. За злото:         Вечна борба со доброто

7. За непријателите:    Благодарност до нив

.. А за пријателите:     Малку се но вредни

8. За глумата во животот:    Нема потреба, бидете свои

9. За сценската прашина:     Создава алергија od која нема да се спасите цел живот

10. За колегите:     Сопатници во магијата наречена театар

11. За неодиграните улоги:    Животот е пред нас

12. За идејата:    Нешто од што се почнува

13. За сонот:       Да сонуваме, да создаваме

14. За јавето:       Тука се остваруваат соништата

15. За виното:     Вистина

16. За семејството:   Бесконечна среќа

17. За крај:         Бидете позитивни