15-то јубилејно издание на Фестивалот на античка драма „СТОБИ“