Со Анкица БЕНИНОВА, актерка.

Јавето – враќање во грубата стварност

 1. ЗА СЕБЕ: Амбициозна, посветена, перфекционист.
 2. ЗА ЉУБОВТА: Љубовта е делодсечијживот. Безљубов е истокако и данепостоиме
 1. ЗА ЖИВОТОТ: Животот е филозофија! Убав, тежокнопонекогаш и несватлив
 2. ЗА ТЕАТАРОТ: Имагинарен бесконечен свет во кој главен суд има публиката.
 3. ЗА ДОБРОТО: Доброто е нештокое секој треба да се обиде да го разбуди во себе.
 4. ЗА ЗЛОТО: Злото е нешто кое секој мора во себе да го убие.
 5. ЗА (НЕ)ПРИЈАТЕЛИТЕ: Мислам дека ги немам, но ако постојат им го посакувам секое добро.

 – А, ПРИЈАТЕЛИТЕ? Во изобилие ги имам и се мое богатство!

 1. ЗА ГЛУМАТА ВО ЖИВОТОТ :Ги одделувам професионалното и приватното, и се трудам во двете нешта да бидам своја.
 2. ЗА СЦЕНСКАТА ПРАШИНА: Ако ме прашувате за реалната прашина, ќе кажам само алергија. хаха
 3. ЗА КОЛЕГИТЕ: Колективнио ттеатарски чин е просто невозможен без колеги со силни индивидуи.
 4. ЗА НЕОДИГРАНИТЕ УЛОГИ: Ги има многу затоа што сум на почеток на мојата актерска кариера.

12 . ЗА ИДЕЈАТА : Идејата е стремеж за остварување животни цели.

 1. ЗА СОНОТ: Миг од кој многу често не сакаме да се одделиме.
 2. ЗА ЈАВЕТО: Враќање во грубата стварност.

 

 1. ЗА ВИНОТО: Вино! Како онаа “ Во виното е вистината”?
 2. 16. ЗА КРАЈ: Ве поздравувам и ви посакувам безброј читатели.